محمد کارامد:مقابله با تمرین زدگی در ورزش باید تحت نظر مربی باشد کد خبر : 2739 | تاریخ خبر:1398/03/07 | 9:07 PM

گاهي لازم است در مورد مشكلاتي  مثل تمرين زدگي كه در هر ورزشي ممكن هست پيش بياد صحبت كنيم
بدن ادمي همانند تمام موجودات خلق شده توسط  خدا  از لحاظ روحي و فيزيكي توانايي و بازده و پتانسيل خاصي را دارد
شما وقتي وارد باشگاهي ميشويد در ظاهر خيلي ساده است اما بايد بدانيد پا به راهي گذاشتيد كه براي رسيدن به هدفتان، هر انچه كه هست راه درست را انتخاب كرديد اما راهي سخت  است  و براي همين از هر ده نفر كه به باشگاه وارد ميشود يك نفر ادامه ميدهد و بقيه  به بهانه هاي مختلفي چون وقت نداشتن يا كار داشتن يا درد داشتن يا هر بهانه اي كنار ميكشند
چند مورد وجود دارد كه شما را تمرين زده 

۱: نداشتن خواب كافي
٢:نداشتن برنامه غذايي  و تمريني جهت پيشرفت
٣:تمرين هاي سنگين و فشرده
٤: توقع نتيجه گيري سريع در ورزش
باید بدانيد كه خواب و تغذيه در بدنسازي خيلي مهم است و رعايت نكردن و فاصله گرفتن شما از اين دو اصل مهم شما را از هدفتان دور ميسازد
و موضوع ديگر اين است  وقتي در پرورش اندام بحث فيزيولوژي  انساني و مباحث پيچيده جسم و روح مطرح ميشود ديگر انتظار نداشته باشيد٢=١+١ شود يا دو را در دو ضرب كنيد چهار شود مربياني كه با كوته بيني و سواد كم يا وقتي به چشم بيزينس به اين ورزش نگاه كنند دو كار خطا را انجام ميدهند يك قول يكماهه و دوماهه رسيدن به نتيجه مطلوب به ورزشكار ميدهند و دوم اينكه فكر ميكنند اگر كاري كنند كه فرد روزي شش ساعت در باشگاه باشد و روي يك عضله كه ضعف دارد تمرين كند زودتر نتيجه خواهد گرفت  كه اينها باور غلط ميباشند عده اي از ورزشكاران نيز بر اين باورند اگر اخر تمرين هنوز انرژي و وقت كافي داشته باشند بازهم بايد تمرين كنند و زودتر به نتيجه  ميرسند    كه قطعا اشتباه است
وقتي شما به اين مرحله برسيد و فشار را افزايش دهيد و نتيجه را كافي نبينيد تمرين زده خواهيد شد شما بايد بدانيد بدن براي ساخته شدن زمان  ميخواهد و با چندين ماه ساخته نميشود  و اينكه هرچقدر بدن شما بهتر شود انتظار شما بيشتر ميشود و باز دنبال هدف بالاتر هستيد  البته بايد بدانيد اگر  برنامه شما مدت زمانش طولاني باشد و بلند مدت روي يك برنامه  تمرين كنيد و مربي شما برنامه شما را مدام تغيير ندهد قطعا تمرين زده خواهيد شد براي رسيدن به هدف زمان ميخواهد شما براي رسيدن به قله اورست ١٣ روز وقت لازم داريد اما براي سقوط از همان قله ١٢ ثانيه شما سقوط خواهيد كرد ورزش راهي طولاني و هميشگي است كه اكر رها كنيد قطعا از قله اي كه به آن رسيديد سقوط خواهيد كردبرای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

رایانامه:

نظرات:

 

  آخرین خبر ها