باید به هیات های ورزشی شیراز نگاه ویژه ای شود کد خبر : 2689 | تاریخ خبر:1398/02/02 | 10:19 AM

ورزشکاران هیات های ورزشی شهرستان شیراز سهم بزرگی در موفقیت های ورزشی این شهر و استان داشته اند در سال 2018صد درصد مدال های فارس را در بازی های آسیایی کسب کردند،با این وجود هیات های ورزشی شیراز هیچ دریافتی مالی نداشته اند. این در حالیست که شورای شهر شیراز که در دوره قبلی خود کمک 500 میلیونی را به این هیات ها داده بود و در مصوبات خود از ادامه هر ساله این طرح خبر میداد در دوره فعلی تغییر مسیر داد، اداره ورز ش و جوانان شهرستان شیراز نیز هیچ بودجه ای برای کمک مالی به هیات هایش دریافت نمی‌کند. اردشیر حسن زاده در نشستی که با اکبر فروزان قهرمان ملی پوش پوسمه تکواندو و رئیس این هیات در شیراز داشت در پاسخ به مطالبات مالی وی برای توسعه این رشته و اجرای برنامه های هیات تکواندو شیراز گفت:هیات های ورزشی شهرستان شیراز نقش پررنگی در قهرمانی های بین المللی فارس دارند بر اساس صحبت های انجام شده در روزهای اخیر از سوی مسئولین اداره کل. ورزش و جوانان فارس مبنی بر اختصاص بودجه به هیات ها و ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها پولی  دریافت نکرده اند. اگر انتظار قهرمانی در المپیک و کسب سهمیه داریم باید شهرستان شیراز را در خور شان خود ببینیم، وقتی همه مدال آوری ها متعلق به ورزشکاران شهرستان شیراز است باید نگاه ویژه ای به آن شود و البته ما منکر این نیستیم که به استعدادهای شهرستان های دیگر نیز توجه شود.

وی ادامه داد :تا به حال نتوانستیم به هیچکدام از هیات های شیراز کمکی کنیم،و این موضوع کار را برای آنها سخت کرده است.برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

رایانامه:

نظرات:

 

  آخرین خبر ها