پنجمین ویژه برنامه یک دیدار ورزشی برگزار می شود کد خبر : 2177 | تاریخ خبر:1397/01/18 | 9:16 AM

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز ،پنجمین ویژه برنامه یک دیدار ورزشی روزپنجشنبه 30/1/97 راس ساعت 7:30صبح به میزبانی اداره آموزش وپرورش ناحیه4 شیراز درمحل محوطه حیاط این اداره برگزار می گردد. 

این برنامه باهدف ترویج ورزش،نشاط،تقویت روحیه و درنهایت ایجادهم افزایی وافزایش راندمان کار، میزبان روسای محترم شورای اداری شهرستان شیراز بوده است.

فرمانداری شیراز،آموزش و پرورش ناحیه یک ،جهاد سازندگی و منابع طبیعی میزبانان قبلی این ویژه برنامه بوده اند .برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

رایانامه:

نظرات:

 

  آخرین خبر ها