همه آن چیزی که می خواهید از اسكواش بدانید کد خبر : 2069 | تاریخ خبر:1396/11/14 | 9:31 PM


روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز -فدراسيون اسكواش در سال 1371 به رياست فعلي آقاي غلامحسين فرامرزي تاسيس شد و در سال
1372 به عضويت فدراسيون جهاني و آسيايي درآمد و فعاليتهاي خود را با تشكيل هيئتهاي اسكواش
برادران در استانها، و ايجاد مدرسه اسكواش آغاز و جهت آموزش اين رشته ورزشي 6 كميته داخلي
موسوم به كميته آموزش ، كميته روابط بين الملل ، كميته روابط عمومي ، كميته جذب كمك هاي مردمي
، كميته فني و كميته شهرستانها ، امور مربوطه را دنبال و براي ساخت و ساز سالنهاي اسكواش در 9
استان تهران ، خوزستان ، يزد، اصفهان ، آذربايجان شرقي ، سيستان و بلوچستان ، زنجان ، كرمانشاه و
مركزي پس از مكاتبات فراوان و اخذ بودجه طرحهاي عمراني شروع شد و مورد بهره برداري قرار گرفت.
در زمينه آموزش اسكواش، داوري ، مربيگري و بدنسازي حضور مسئولين فدراسيون در كنگره هاي بين
المللي بسيار موثر بوده بطوريكه با دعوت از اساتيد بين المللي جلسات زيادي به امر آموزش اختصاص
يافته و كلاسهاي متعدد و بين المللي در تهران تشكيل شده كه به تعدادي از آنها اشاره مي گردد.
در سال 1375 يك دوره كلاس مربيگري بين المللي توسط فدراسيون جهاني با حضور آقاي فراهان
سميع اله خان از كشور پاكستان تشكيل شد و 25 نفر در سراسر كشور تحت آموزش قرار گرفتند
همچنين در اين سال يك دوره كلاس داوري در سطح آسيا توسط آقاي منير شاه رئيس كميته داوران
فدراسيون آسيا تشكيل و تعداد 12 نفر تحت آموزش قرار گرفتند. در سال 1378 يك دوره كلاس
متدلژي ورزشهاي توپي راكتي توسط استاد بين المللي آقاي گارسيا از كشور كوبا با شركت 43 نفر
تشكيل شد.

برگزاري مسابقات و شركت در مسابقات در رده هاي سني مختلف از جمله فعاليتهاي اين فدراسيون ميباشد
اطلاعات عمومي
اسكواش را مي توان در هر سطحي بازي كرد ليكن ارايه يك باز ي خوب كار مشكلي است. بازي دو
بازيكن با دو درك نسبتا" هماهنگ و مناسب از بازيهايي كه با راكت انجام مي شود مي تواند به عنوان
يكي از رشته هاي ورزشي پر تحرك در سطح كشور مطرح گردد. ورزش اسكواش بر دو نوع است:
اسكواش راكت و اسكواش تنيس
- اسكواش راكت: نوعي باز ي است كه در يك زمين چهار ديواري بازي مي شود و هر بازيكن به طور
متناوب توپ كوچكي را با راكت به ديوار مقابل مي زند و بازيكن طرف ديگر بايد آن را به ديوار مزبور بر
گرداند.
اين ضربه ها با سرعت و زاويه زده مي شود كه بازيكن حريف نتواند توپ را به ديوار مقابل برگرداند، بازي
با زدن سرويس آغاز مي گردد و پس از برخورد به ديوار با زاويه مشخص و حساب شده اي وارد زمين
سرويس مي گردد.

مسابقه شامل سه يا پنج گيم و هر گيم داراي 9 امتياز مي باشد.- اسكواش تنيس: اين بازي نظير اسكواش راكت است در همان زمين نيز بازي مي شود با اين تفاوت كه
فقط سرويس زننده مي تواند امتياز كسب كند و به جاي اينكه در جايگاه سرويس قرار گيرد در زمين
سرويس مي ايستد و توپ را با ضربه حساب شده اي مي زند تا در جلو خط سرويس آن طرف زمين فرود
آيد توپ هنگام برخورد به ديوار با سرعت بر مي گردد.
9/75 متر و با × 6/ معمولا سالن اسكواش از 4 الي 8 زمين بازي تشكيل مي شود كه هر زمين ابعاد 4
5 متر پيش بيني مي گردد. / ارتفاع 7
در بازيهاي المپيك و بين المللي از ديوارهاي شيشه اي نشكن براي دور زمين استفاده مي شود كه در
12/5 متر × 9/2× 7/ اين صورت حد اقل يك متر حريم در خارج ديوار ها منظور مي گردد و ابعاد به 2
خواهد رسيد
در سالنهاي اسكواش، بسته به نيازهاي منطقه اي ممكن است در پشت سر بازيكنان و با استفاده از
شيشه هاي ضخيم سالني با ظرفيت 50 الي 100 نفر با هزينه مختصر ايجاد نمود. در سالنهاي ويژه كه براي
انجام مسابقات بين المللي در نظر گرفته مي شود ممكن است با پيش بيني ديوارهاي شيشه اي بيشتر
امكانات تماشا را افزايش داد.
در بازي اسكواش نيز مشابه تنيس بين يك بازيكن حرفهاي كه چندين ساعت در روز تمرين ميكند و
مسابقه ميدهد و يك بازيكن كه به صورت تفريحي به مدت 30 دقيقه و در بين فعاليتهاي كاري براي
حفظ سلامت خود بازي ميكند اختلاف زيادي وجود دارد.
در وضعيت حرفهاي و در يك بازي سريع و سطح بالا، مصرف انرژي بين 300  250 كيلوكالري در هر
بازي با توجه به فيزيك ورزشكار ميباشد. با استفاده از اين روش ميتوان ميزان انرژي موردنياز يك
ورزشكار حرفهاي را به سرعت محاسبه نمود. اما اكثر افراد در گروه بازيكنان تفريحي قرار ميگيرند، در
زماني كه عدهاي تلاش ميكنند نردبان ترقي را هر چه سريعتر در باشگاهها طي كنند عدهاي نيز تنها
براي حفظ سلامت خود بازي ميكنند.
مسئله شماره 4: زن، 26 ساله
قد: 157 سانتيمتر
وزن: 57 كيلوگرم
شغل: معلم ورزش
رشته ورزشي: اسكواش
متابوليسم پايه 1320 كيلوكالري
924 كيلوكالري (% شغل + فعاليتهاي روزانه (= 70
اسكواش 45 دقيقه 450 كيلوكالري
انرژي روزانه موردنياز 2694 كيلوكالري
مسئله شماره 5: مرد، 30 ساله
قد: 177 سانتيمتر
وزن: 82 كيلوگرم
شغل: كشيش
رشته ورزشي: بدمينتون
متابوليسم پايه 1730 كيلوكالري
865 كيلوكالري (% شغل + فعاليتهاي روزمره (= 70
مسابقه رقابتي 90 دقيقهاي 840 كيلوكالري
انرژي روزانه موردنياز 3435 كيلوكالري
مسئله شماره 6: مرد، 19 ساله
قد: 177 سانتيمتر
وزن: 80 كيلوگرم
شغل: دانشجوي ورزش
رشته ورزشي: بدمينتون
متابوليسم پايه 1750 كيلوكالري
1750 كيلوكالري (% شغل + فعاليت روزمره (= 100
مسابقه رقابتي 90 دقيقهاي 900 كيلوكالري
انرژي روزانه موردنياز 4400 كيلوكالري
به نظر ميرسد هر بخش (گيم) از بازي بدمينتون حدوداً به 280  200 كيلوكالري انرژي نياز دارد. البته،
اين اندازه بسته به فيزيك بدني (جثة) بازيكن، سطح بازي و مدت بازي است. يك بازيكن غيرحرفهاي
معمولاً بايد از محدودة پايين انرژي فوق استفاده كند اما بازيكنان حرفهاي از محدودة بالاي آن استفاده
خواهند كرد.
ضربه به در و ديوار
يك ورزش ايده ال براي آدم هاي قرن 21 . اگر با كمبود وقت مواجه
هستيد نگران نباشيد، ورزشي را مي شناسم كه مي تواند در زماني
كوتاه تحرك لازم را به شما بدهد. شما مي توانيد در مدت 15 دقيقه
به رشته اي بپردازيد كه معادل يك ساعت پرداختن به رشته هاي
ديگر ورزشي است. يك راكت آماده كنيد، توپ را برداريد و به سراغ
ورزش اسكواش برويد و اسكواش شما را درفاصله يك ربع ساعت
معادل يك ساعت به تحرك وامي دارد. اما اين ورزش يك حسن ديگر هم دارد. شما پدرها و مادران، اگر
دلتان مي خواهد روح ورزش كردن را در فرزندان خود بدميد، اسكواش يك نمونه بي نظير است.
اسكواش به دليل خاصيت هاي منحصر به فردش به ورزش خانوادگي نيز شهرت يافته است. شما
مي توانيد در كنار فرزندان تان به اين ورزش بپردازيد. ورزش در كنار اعضاي خانواده در همبستگي تان
تاثير بسزايي دارد. در واقع بهترين زبان سخن گفتن با فرزندان و نشان دادن راه صحيح زندگي و به
دست آوردن نشاط و شادابي، حركت، پشتكار، سرعت و دقت و مصمم بودن همين روش است. به همين
دليل است كه در كشورهاي ديگر اسكواش به ورزش خانواده معروف است.
از آغازاما زمان پيدايش اسكواش برمي گردد به 180 سال پيش. فكر مي كنيد آغاز و منشا اسكواش كجا
در انگلستان بازي شد. اين Harrow بوده؟ يك مدرسه. كجا ؟ اولين بار اسكواش در محل مدرسه
ورزش يك خاصيت جالب هم دارد. شما اسكواش را مي توانيد هم به صورت انفرادي و هم چند نفره بازي
كنيد. به همين دليل به علاوه تحرك بالا، اسكواش به سرعت جاي خود را در ديگر كشورها باز كرد. به
سبب آسان بودن اسكواش، پير و جوان قادر به انجام آن هستند. زن و مرد هم ندارد. اسكواش تنها
ورزشي است كه در هرگروه سني از 5 تا 85 سالگي قابل استفاده بوده و در واقع هيچ وقت براي
اسكواش دير نيست. البته براي بالاي 85 سال من نمي توانم مجوز بازي صادر كنم اما بهتر است اگر خانم
يا آقاي 90 ساله هستيد با احتياط اسكواش كنيد شما جوان هاي ديروز هستيد به همين دليل است كه
امكان دارد بتوانيد بازي كنيد. به قول خودتان جوانان روغن حيواني. اما اسكواش نه تنها باعث بالارفتن
توان جسمي انسان مي شود بلكه روح ورزشكار اين رشته را نيز به والاترين مقام ها مي رساند. صفاتي
چون خستگي ناپذيري، پشتكار، يك تنه ايستادن در مقابل معضلات، مصمم بودن و ... را در روح شما
تقويت مي كند.
كشورهاي ديگر جهان حتي كشورهاي كوچك خليج فارس با پي بردن به اهميت اسكواش امروزه
سرمايه گذاري كلاني در اين رشته كرده اند. به طور مثال دبي، قطر، پاكستان، كويت و ... با راه اندازي
تورنمنت هاي جهاني توانسته اند هم سطح ديگر كشورهاي پيشرو در اين رشته گام بردارند. ضمن
اين كه اين كار سود سرشاري هم برايشان به ارمغان آورده است.
آنچه نياز است
اما اگر بخواهيد بدانيد كه چه امكاناتي براي اسكواش نياز است
مي توانم بگويم امكانات مورد نياز اين ورزش تنها يك زمين
5/6 متري است كه فقط از يك 4 ديواري تشكيل *5/9
مي شود. اسكواش نسبت به ديگر رشته هاي ورزشي هزينه
ساخت و نگهداري سالن كمتري دارد. ضمن اين كه شما در تمام
فصول سال و تمام ساعات شبانه روز مي توانيد اسكواش
كنيد.در اين ميان ايران با داشتن جمعيت بالاي جوان، استعداد
بالقوه اي در رشد و مطرح شدن درحيطه اسكواش دارد. اين كه
ما چگونه بتوانيم از اين توان بالقوه استفاده كنيم به برنامه ريزي مسئولان برمي گردد .برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

رایانامه:

نظرات:

 

 پربیننده ترین ها
  آخرین خبر ها