عليرضا شيدايي برسكوي قهرماني جام فجر اصفهان ايستاد کد خبر : 2056 | تاریخ خبر:1396/11/12 | 9:14 PMبه گزارش روابط عمومي اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز عليرضا شيدايي سواركار شيرازي در رده cنوجوانان مقام قهرماني  جام فجر را بدست آورد. لازم به ذکر است مسابقات پرش با اسب  كشوري جام فجر در استان اصفهان برگزار شد. 
برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.

فرستنده:

رایانامه:

نظرات:

 

 پربیننده ترین ها
  آخرین خبر ها