آیین نامه و بخش نامه های اداری
آیین نامه مالی و معاملاتی هیأت های ورزشی

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

اساسنامه فدراسیون آماتوري ورزش دانش آموزي جمهوري اسلامی ایران

آیین نامه های هیات های ورزشی استان ها

تقاضانامه تاسیس سازمان مردم نهاد جوانان

راهنمای تقاضانامه تاسیس سازمان مردم نهاد جوانان

 پربیننده ترین ها
  آخرین خبر ها